Dostat ponuku

Zachovanie dôvernosti informácií (NDA)

Spoľahlivo chránime vaše dáta. S nikým je bez predchádzajúceho súhlasu nezdieľame ani nezverejňujú v referenciách. Pre zákazníkov máme pripravený NDA zmluvu, v ktorej sa zaväzuje za každé porušenie mlčanlivosti uhradiť zmluvných pokutu 36 088,13 euro.

NDA Sharplayers

Zaradené do: Nezaradené

Tento príspevok napísal používateľ Admin1072